Personvernerklæring

Behandlingsansvar

Fotograf Aleksander Wiken er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

Formål

Det er frivillig for besøkende av nettsiden å oppgi personopplysninger. Dette gjøres i form av kontakt via epost, eller kontaktskjema. Vi vil bruke opplysningene om deg til følgende formål:

  • Svare på forespørsel, sendt enten via epost eller kontaktskjema.
  • Statistikkinnhenting i forbindelse med administrasjon og analyse av nettsiden og dens tjenester. Informasjon samles inn for å finne ut hvor brukerne kommer fra og for å kartlegge bruksmønstre på våre nettsider. Denne informasjonen brukes til å videreutvikle og å forberede nettstedet.

Rettslig grunnlag

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter personopplysningsloven, dette fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å besvare henvendelser gjennom epost eller kontaktskjema (personopplysningsloven § 8 a)).

Hvilke personopplysninger behandles

  • Personopplysninger som oppgitt via kontaktskjema eller per epost behandles. F.eks navn, telefonnummer og epostadresse.
  • Vi bruker også cookies for å analysere hvor brukerne kommer fra og bruksmønster på egen nettside. Dette ved hjelp av verktøyet Google Analytics.

Er det frivillig å gå fra seg opplysningene?

Det er frivillig for brukere å av nettsiden å gi fra seg personopplysninger gjennom epost eller via kontaktskjema. Informasjon i form av cookies er også frivillig, brukeren blir bedt om å samtykke til dette ved besøk av nettstedet.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Ingen personopplysninger som blir formidlet via epost eller kontaktskjema vil utleveres til en tredjepart.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet. Vi sletter også personopplysninger etter brukerens ønske.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Vi følger norsk lov og den registrerte har alle rettigheter som følger derav. Den registrerte har også rett til innsyn i egne opplysninger og alle opplysninger slettes på oppfordring.

Hvordan sikres opplysningene?

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger, all informasjon som vi lagrer er frivillig oppgitt via kontaktskjema eller epost. Dette vil derfor lagres på våre webservere.

Kontaktinformasjon

Fotograf Aleksander Wiken

post@aleksanderwiken.no

 

Sist oppdatert: 26/6-2018.